Foto Gemeente SWF

SNEEK-De gemeenteraad neemt beslissingen over jouw leefomgeving. Of het nu gaat om nieuwe fietspaden of wegen, het herinrichten van een gebied, hoe we de huishoudelijke hulp organiseren in Súdwest-Fryslân, welke culturele initiatieven subsidie krijgen en hoeveel geld we besteden aan openbare orde en veiligheid.

Donderdag 4 maart is de eerstvolgende raadsvergadering. Onderwerpen die de raad bespreekt: de klimaatagenda, een haalbaarheidsonderzoek naar een vaste opvanglocatie voor vluchtelingen in Sneek en het onderzoek naar Empatec.

Inspreken

Je kunt niet inspreken bij raadsvergaderingen, maar wel bij commissievergaderingen. In commissievergaderingen worden onderwerpen voorbesproken voordat ze in de raadsvergadering komen. Laat de raadsleden weten wat je ergens van vindt. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om in te spreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden kan dit tijdens de vergaderingen in het Bestjoershûs in Sneek of digitaal vanuit jouw eigen huis.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan

Inwoners kunnen bij Ynwenners oan it Wurd inspreken over onderwerpen die niet op de commissieagenda’s staan. Ynwenners oan it Wurd vindt op dit moment vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Woensdag 17 maart is de eerstvolgende keer. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl

Vermeld in de mail:

Het onderwerp dat je wilt bespreken met de raadsleden

Jouw naam, adres en telefoonnummer

Mailinglijst gemeenteraad

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die je belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje wanneer de vergaderagenda’s bekend zijn.