SNEEK- De gemeenteraad rondt dit vergaderjaar bijna af. Maar bespreekt voor de zomer nog een aantal belangrijke onderwerpen:

 

Maandag 28 juni bespreekt de commissie DSO de ambitie voor De Potten, het verkeersonderzoek Offingawier en de gebiedsvisie Het groene hart van Bolsward.

Maandag 5 juli is er een informerende bijeenkomst over de business case, het bedrijfsplan voor werkleerbedrijf Empatec.

Woensdag 7 juli vergadert de gemeenteraad en bespreekt dan onder andere de bestemmingsplannen voor de Hemelumer Hoeve en bedrijventerrein De Hemmen III in Sneek. Tijdens deze vergadering wordt ook de heer Fried Didden geïnstalleerd als raadslid voor de fractie De Wind. Hij vervangt de heer De Wind. Het is een tijdelijke vervanging vanwege ziekte.

Donderdag 8 juli komt de gemeenteraad opnieuw bijeen. Dan staat de Koersnota 2022 op de agenda. De koersnota is de basis voor de begroting van de gemeente die in het najaar gemaakt wordt. Welke onderwerpen zijn belangrijk het komende jaar?

Je kunt de vergaderingen vanaf 19.30 uur live volgen. Terugkijken (per onderwerp) kan ook.