Wethouder Van Gent zet handtekening onder Gelijke Kansen-agenda

Sneek- Wethouder Stella van Gent ondertekende gisteren de Gelijke Kansen-agenda! Deze agenda is een initiatief van de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De komende twee jaar gaat de gemeente samen met het Ministerie en scholen werken aan bevordering van gelijke kansen in het onderwijs.Van Gent: “Ieder kind moet, ongeacht afkomst of de inkomenssituatie van de ouders, zoveel mogelijk dezelfde kansen hebben tot talentontplooiing en succes in het onderwijs en daarna. Daar maken wij ons als gemeente ook hard voor en met de Gelijke Kansen-agenda willen wij die inzet vergroten. We gaan ons onder andere richten op kennisdeling, onderzoek en stimulering van interventies. Zo staat Weekendschool Súdwest-Fryslân met haar uitbreidingen op de agenda. Deze komt daarmee in aanmerking komt voor een financiële bijdrage vanuit de Gelijke Kansengelden van het Ministerie.”  In de tweede helft van 2019 vullen de gemeente, scholen en het Ministerie samen de agenda verder in.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden