Fierljeppers door coronacrisis pas in 2021 naar Lissabon

IJLST - De Nederlandse Fierljep Bond heeft een klein jaar geleden via het organisatiecomité in Lissabon en TAFISA (Trim & Fitness International Sport For All Association) een officiële uitnodiging ontvangen om met een delegatie fierljeppers/polsstokverspringers weer namens Nederland deel te nemen aan de 7e TAFISA World Sport for All Games. 

Dit evenement met als thema Together Through Sport For All zou plaatsvinden in Lissabon, Portugal van 1 tot 7 oktober 2020 en staat onder het beschermheerschap van o.a. het International Olympisch Comittee (IOC), de World Health Organization (WHO) en UNESCO. Zoals verwacht zijn deze TAFISA Games vanwege de coronacrisis nu door de Portugese autoriteiten voorlopig verplaatst naar 18-24 juni 2021.

In navolging van het grote succes van de voorgaande TAFISA World Sport for All Games is er weer een grote variëteit aan traditionele sporten en spelen. Daarnaast vinden er eveneens allerlei culturele activiteiten plaats. De organisatie verwacht tussen de 7500 en 10.000 deelnemers afkomstig uit meer dan 100 landen.

Lissabon staat bekend als een charismatische en vibrerende stad in Europa en heeft uitstekende sport- en organisatiefaciliteiten.

In overleg met de beide aangesloten bonden bij de NFB, het Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Polsstok Bond Holland (PBH), zal er weer een delegatie worden samengesteld.

“Als de voorwaarden van een goede fierljepaccommodatie op een geschikte demonstratieplek en de sponsoring (reiskosten, kleding en vervoer materiaal) weer rond kunnen krijgen is het wederom een geweldige opsteker voor het fierljeppen aldus Pieter Bult teamcaptain en delegatieleider van de Nederlandse Fierljep Bond”

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden