Loting Freulepartij: favoriet Dronryp treft Wommels

WOMMELS- De kaatsers van Dronryp, die favoriet zijn bij de Freulepartij, zullen zaterdag Wommels treffen tijdens de eerste omloop. Dat is de uitkomst van de loting voor de 118e Freulepartij, die woensdagavond in Wommels werd gehouden. Dronryp won dit jaar vier van de zes afdelingswedstrijden.

 

Dronryp en Wommels zijn slechts twee van de 39 parturen die dit weekend zullen gaan kaatsen in Wommels. Dat zijn er twee minder dan een jaar geleden, maar voorzitter Tjeerd Dijkstra vindt het hoe dan ook een mooi aantal. "Het is een andere tijd, alle sporten zijn alweer begonnen."

Jellum-Bears, het partuur dat dit weekend de generale repetitie voor de Freulepartij won, speelt op de eerste lijst tegen Gaast-Ferwoude. Andere outsiders zijn Oosternijkerk, St-Jacobiparochie, Bitgum, Ingelum en Berltsum. Dat laatste partuur begint de dag met een staand nummer.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden