Wommelser botenverkoper prijst de eenvoud
“Wy sitte net yn it grutte wurk”

Als iemand botenverkoper is en hij woont in Wommels, dan denk je algauw dat zijn klandizie in al die kleine dorpjes op de Friese klei ligt. Daar lopen immers allemaal van die - soms heel smalle - vaartjes en kanaaltjes doorheen, waarin het kleine sloepje de automatische opvolger is van het aloude roei- of wrikbootje. Maar wat blijkt? De klandizie van Stefan van der Weg komt voor een groot deel uit de Randstad, uit Den Haag en Rotterdam.

Eigenlijk komen de klanten van Stefan van der Weg uit Wommels overál vandaan. Zelfs uit Duitsland en België. Van der Weg vult zelf onze vraagtekens in: "Als je in internetland aan het bladeren bent om te zoeken naar een geschikt bootje, kijk je toch even naar de prijsstelling." Dan blijkt dat Botenmarkt Friesland, het bedrijf van de 33-jarige Stefan van der Weg, schappelijker is dan de rest van de markt.

 

Franeker

Hoe hij dat doet? “Ach, we sitte net yn it saneamde grutte wurk", zegt Van der Weg. Als eerste: hij heeft zijn werk en verkoopruimte in Franeker, aan de Oostelijke Industrieweg. Niet het meest moderne gebouw. Watersportbedrijven zitten niet vaak in dat soort gebouwen. Van der Weg zit ook niet direct aan het water, al is het Van Harinxmakanaal wel vlakbij. Maar daar gaan zijn verkochte boten meestal ook niet het water in. Die worden in de meeste gevallen op aanhangwagentjes weggereden.

Hoe komt iemand uit Wommels nu in deze materie terecht? “No ja, ús heit die dit wurk al.” Het is de historie van een watersportbedrijfje in kleine plaatsen, die niet direct watersportcentra zijn. Stefans vader woonde in Aldeboarn en frutselde daar in een klein achterafschuurtje bootjes in elkaar en verkocht die. Een mini-watersportbedrijfje, toen al. Van der Weg werkte later samen met Westra Watersport uit Dedzjum(!) en kwam in Harlingen en later in Franeker terecht.

 

Lol

Stefan begon op z’n zestiende levensjaar op een Jachtwerf in Makkum, werd daarna havenmeester op de Kuilart in Koudum, werkte bij de Langweerder Sloep van Bouke Jonkman en nam na een periode van maatschap het bedrijf van heit over. Hij werkt er nu samen met z’n broer. En een zwager steekt zo nu en dan de handen ook uit de mouwen. De lol om die kant uit te gaan: “Alles wat mei boaten en wetter te krijen hat fyn ik moai. De hannel deryn ek. En dan it kontakt mei minsken…” Op het moment dat hij dat zegt gaat de telefoon en komt er door de deur een echtpaar binnen die een bootje zullen inruilen.

Die mensen willen wel eens uit hun tuin vandaan komen, en in Fryslân, maar dus ook in andere gewesten wel eens op het water zijn. Stefan van der Weg verkoopt eenvoudige open bootjes met aanhangmotortje, die we onder de eigennaam 'sloepjes' registreren. Hij doet ook nog in rubberbootjes.

 

Drie bedrijfjes

Het principe is simpel: er zijn drie bedrijven, waarvan één aan de overkant van de Oostelijke Industrieweg staat. Die bedrijven produceren enkel voor Botenmarkt Friesland de casco’s. De werkwijze: er komen elke week acht casco’s bij Van der Weg binnen. Die worden door hen voorzien van alles wat gevraagd en nodig is en aan het einde van de week zijn ze op de aanhangwagens al naar de plaats van bestemming vervoerd.

 

Geen opsmuk

Geen opsmuk, geen tierelantijnen. Nou ja, een kabelaring kan er nog wel eens bij, maar dat is het dan. Gewoon recht-toe-recht-aan. Van der Weg verkoopt er zo’n 850 per jaar, voor een zeer redelijke prijs. Of eigenlijk een opvallend lage prijs  “Ik sei dochs dat we net yn it gruttere wurk sitte. We ferkeapje leaver fiif lytsen as ien grutte.” Zijn markt? De doorsnee gezinnetjes. Van der Weg heeft dus eigen merken bootjes. Hij heeft wel een paar dealers, maar niet zoveel. Transport kost ook altijd nogal wat.

 

‘Dankzij' corona

Stefan van der Weg prijst zich gelukkig dat de drang om de tuin uit te gaan steeds groter is geworden, vooral  ‘dankzij’ de corona. Heel eenvoudige open bootje van vijf, zes meter zijn ontzettend populair. Van der Weg profiteert daarvan. Was het voorheen wel zo, dat hij vanuit zijn showroom kon doorverkopen, nu moet je een sloep bestellen. Daarbij wel zaken aangeven als: 'daar wil ik drie lampjes'; 'ik wil wel of geen kabelaring'; 'o ja, ik wil die en die kleur'. Nu bestellen is nog dit jaar varen, al duurt het wel langer dan eertijds kon. Dan is het algauw augustus, maar dat is snel in de sloepenwereld. Bovendien heeft hij ook nieuwe modellen die al na drie of vier weken kunnen worden meegenomen. Motoren heeft hij in ruime mate van tevoren moeten, maar ook kunnen inkopen.

 

Tekst: Eelke Lok

Foto's: Jelly Mellema