Afscheid Ira Judkovskaja met online 1000&1 Nacht

LEEUWARDEN - Ira Judkovskaja had bij het maken van de plannen voor haar afscheidsvoorstelling 1000&1 Nacht bij Tryater niet kunnen bedenken dat de speellocatie zou verplaatsen van de voormalige vuilstort in Leeuwarden naar de online omgeving van You Tube. 

Maar deze nieuwe ‘locatie’ biedt meer mogelijkheden dan ze had vermoed: van 26 mei tot 13 juni is 1000@1 Nacht te zien. Live vanaf 21.00 uur, van dinsdag tot en met zaterdag iedere dag een nieuw verhaal ,. Daarna, van 15 tot en met 19 juni, speelt 1000&1 Nacht in de online omgeving van Oerol.

In de negende eeuw van onze jaartelling ontsnapte de mooie Sheherazade aan de dood door duizend-en-één nachten een betoverend verhaal aan de koning te vertellen. Deze prachtige vertellingen vormen een verzameling verhalen uit het Midden Oosten. Verhalen van ver weg, over mensen ver weg... of staan al die verhalen misschien juist wel dichterbij dan je zou denken?

1000&1 Nacht, de kracht van verhalen

Hoewel de beleving onvergelijkbaar is, zijn enkele aspecten in de uitvoering van het oorspronkelijke concept gebleven. Het artistieke team is onveranderd, het spel is live, de muziek van Beppe Costa is live en daarnaast vormt de senografie zich voor het oog van de webcam. De spelers, verspreid over heel Nederland, spelen thuis vanuit de kamer, de slaapkamer of zelfs de badkamer, in kostuum, met kap en grime, en requisieten.

De voorstelling, een raamvertelling, bestaat uit 5 afleveringen. Elk verhaal heeft een andere stijl. Voor Ira zit de kracht in de rijkdom ervan. De verhalen geven de fantasie en de verbeelding alle ruimte. Hoewel we de live-podiumervaring moeten missen en daarmee het sociale gegeven van theater nihil is, blijft een belangrijk aspect overeind: de vrijheid in je hoofd om te fantaseren.

concept en regie Ira Judkovskaja/dramaturgisch advies Peter Sijbenga/tekst Romke Toering, Peter Sijbenga, Peter van de Witte, Eelco Venema, Raymond Muller en Ira Judkovskaja/spel Beppe Costa, Aly Bruinsma, Jochem Stavenuiter, Marjolein Ley, Tijs Huys, Romke Gabe Draaijer, Brecht Wassenaar en Dimithri Postma/muziek Beppe Costa/vormgeving Elze van den Akker/kostuumontwerp Linda Eijssen/lichtontwerp Koos de Vries

12,5 jaar Tryater: 21 en 1 voorstellingen

Onderzoek naar vorm en inhoud is Ira de afgelopen 12,5 jaar niet vreemd geweest. Zij maakte – naast reguliere producties – in 2008 onder andere de monsterlocatieproductie 11Stêdetocht, een 12 uur durende voorstelling door heel Fryslân in 2008. In Fan de stêd en it libben (2009) deelde ze de regie met Jochem Stavenuiter (Jochem speelt in 1000&1 Nacht de koning). Samen verkenden zij de raakvlakken van theater en mime en boekten ze successen in Moskou. De 4 uur durende grote zaal productie Grûn schreef Ira voor het 50-jarig jubileum van Tryater in 2015. In 2017 regisseerde zij haar eerste jeugdvoorstelling, Breien, een filosofische voorstelling voor kleuters. Met Iedereen is een prutser, in datzelfde jaar, maakte Ira met 5 spelers van het interne opleidingstraject Jong Tryater, een voorstelling die zich ontplooide tijdens de uitvoering (op basis van improvisatie). 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad Fryslân Leeuwarden, was een jaar met hoogtepunten. Ira nam de regie van de officiele opening van LF2018 op drie verschillende plein in de stad voor haar rekening, waarbij de werd bijgestaand door de toekomstige artistiek directeur van Tryater, Tatiana Pratley. Ze maakte in dat jaar ook Wereldburgers van de Voorstreek, waarin ze aan de hand van de Verbatim-methode een voorstelling maakte in een winkelpand met de straat als decor én ze maakte ze Doarp Europa, een veelbetekenende voorstelling waar veel van haar artistieke speerpunten bijeenkwamen: een pleidooi voor leven in een open gemeenschap, zoeken naar de zin van het leven, spelen op locatie, dichtbij het leven van alledag. In dit geval op twee cruciale plekken waar ons leven voor het belangrijkste deel vorm krijgt: in loodsen van bedrijven én in huiskamers.

Andere wapenfeiten

Naast productiegerelateerde onderzoeken is Ira in haar functie als artistiek directeur ook op zoek gegaan naar een nieuwe benadering in het gebruik van taal en meertaligheid in voorstelingen. Taal is bij Tryater– met de Friese taal - altijd al een onderwerp, maar Ira stelde zich ten doel om de voorstellingen meer toegankelijk te maken en tegelijktijd meer taalbewustzijn te creëren. Boventiteling, oortjes, het gebruik van meerdere talen in een voorstelling, blindentolken en onlangs het experiment met google-brillen stellen niet-Friezen, doven/slechthorenden en blinden/slechtzienden in staat om de voorstellingen te bezoeken.

In 2010 heeft Ira de interne acteursopleiding Jong Tryater opgericht, om zo de aanwas van jong talent te waarborgen. Een aantal acteurs vanuit Jong Tryater heeft zich de afgelopen jaren kunnen bewijzen in voorstellingen van Tryater.

Tryater heeft sinds 2015 steeds meer prioriteit toegekent aan verbinding met het publiek en verdieping op de thema’s van de producties. De activiteiten die worden georganiseerd in dit kader zijn gebundeld in Tryater Rûnom (Tryater Rondom). Tryater Rûnom laat zien dat theater onlosmakelijk verbonden is met onze maatschappij en de mensen die daartoe behoren. Er is inmiddels een netwerk opgebouwd van toegewijde mensen die zich al dan niet actief inzetten voor de zeggingskracht van theater.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden