Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân

Algemeen
Foto archief GrootSneek
Foto archief GrootSneek

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022’ vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor standplaatsen op markten binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. De regels voor standplaatsen bieden duidelijkheid en zekerheid aan ondernemers, vergunningverleners en andere belanghebbenden.

Inhoud

In de regeling staat bijvoorbeeld welke locaties zijn aangewezen voor standplaatsen voor marktkramen. Daarnaast is ook de procedure voor het aanvragen van een standplaatsvergunning vastgelegd. Hiermee wordt de procedure voor eenieder gelijk getrokken.

Wat is er nieuw?

Een vergunning voor een standplaats kan alleen worden verleend als de locatie op de lijst van standplaatslocaties staat. Is in het dorp nog geen andere plek voor standplaatsen, dan kan een uitzondering gemaakt worden.

Als er meerdere gegadigden voor een standplaatslocatie zijn dan wordt door loting bepaald wie de vergunning krijgt.

Bekijk de Nadere regels standplaatsen Súdwest-Fryslân 2022.