Kind aan Huis van start in Súdwest-Fryslân

Algemeen
Foto: Anneke Hymmen
Foto: Anneke Hymmen

SUDWEST-FRYSLAN - In 2023 gaat het project ‘Kind aan Huis’ van Humanitas ook in de gemeente Súdwest-Fryslân van start. Gastgezinnen stellen hun huis en hart open voor kinderen die opgroeien in een overbelaste thuissituatie.

Sommige kinderen die opgroeien in een lastige thuissituatie vinden het fijn om zich in een ander huis thuis te kunnen voelen en daar warmte en positieve aandacht te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen uit een gezin zonder sociaal netwerk, kinderen uit een erg druk en hectisch gezin of jongeren die de steun van een volwassene missen. Er zijn ook ouders die het (alleen) opvoeden zwaar vinden en behoefte hebben aan tijd voor zichzelf. Als uitgangspunt geldt dat een kind of jongere kan meedraaien in het alledaagse leven van een gastgezin.

Een gastgezin stelt huis en hart open voor een kind of jongere. Het kind komt een dag of middag bij het gastgezin, krijgt positieve aandacht en doet mee met de normale gang van zaken in het gastgezin. Op deze wijze heeft de ouder van het kind even tijd voor zichzelf of voor andere kinderen.De definitie van ‘gastgezin’ is breed: dit kan een gezin zijn met opgroeiende kinderen en ook een (echt)paar of alleenstaande. Wat telt is dat het gastgezin en het kind of de jongere zich thuis voelen bij elkaar. Indien de jongere uit het buitenland komt, kan het gastgezin bijdragen aan het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur.

Gastgezinnen gezocht
Wil je met je gezin iets betekenen voor een kind of jongere (0-17 jaar)? Kind aan Huis zoekt nog meer gastgezinnen die hun huis en hart openstellen. Meer informatie of aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Neem contact op met projectcoördinator Margreet Gonlag m.gonlag@humanitas.nl of 06 51311852.

Over Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.