Drie grote kades in Súdwest-Fryslân opgeknapt

Algemeen
Kade Achtvoet Hindeloopen
Kade Achtvoet Hindeloopen Foto: Gemeente SWF

SUDWEST-FRYSLAN - De afgelopen maanden zijn in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân drie kades aangepakt, in Hindeloopen, Heeg en Sneek.

Kade Achtvoet Hindeloopen
De oude kademuur was op. Hierdoor spoelde het zand onder de bestrating het water in en kwamen er gaten in de weg. De Achtvoet is een smalle straat en er liggen veel kabels en leidingen in de grond. Er mocht geen schade aan de huizen ontstaan. Daarom is een nieuwe damwand voor de bestaande oude kade gezet. Deze nieuwe damwand is van staal, maar er zit hout overheen. Zo lijkt het weer op hoe het vroeger was. De hoofdaannemer was De Boer & De Groot Civiele Werken en Stienstra & Van der Wal plaatste de stalen damwand.

Kade Waterpoortsgracht Sneek
Ook deze kademuur was op. Toen bleek dat de kademuur op een paar plekken wat was verschoven, moesten er snel actie worden ondernomen. Net als in Hindeloopen is ook hier een stalen damwand aangebracht. Het ging om een langer stuk dan in Hindeloopen: maar liefst 170 meter, van de Koningsbrug tot aan de Wonderbrug. Voor de stalen damwand zijn gemetselde muren opgehangen. Zo lijkt het weer op hoe het vroeger was. De hoofdaannemer was Friso Civiel en de onderaannemer was ook hier Stienstra & Van der Wal.

Het stukje kade tussen de Wonderbrug en de Waterpoort (op de foto) was er beter aan toe. Deze kade hoefde dan ook niet te worden vervangen. Metsel- en voegbedrijf Tjalsma heeft het deel dat boven water zit opnieuw gemetseld. Twee bomen moeten worden weggehaald. Er komen dit najaar weer twee nieuwe bomen voor terug.

Laad-/loskade eiland Gouden Boaiem Heeg
Het baggereiland De Gouden Boaiem bij Heeg heeft een nieuwe laad-/loskade gekregen. Dit eilandje wordt gebruikt om baggerslib op te slaan. Dat slib wordt dan weer gebruikt om bijvoorbeeld bermen en wegen op te hogen, maar ook bij woningbouwprojecten. Het is gelukt het baggerslib goed te kunnen verplaatsen. Daar is een sterke kade voor nodig. Stienstra & Van der Wal heeft een nieuwe stalen damwand gemaakt. Ook weer over een flinke lengte: 100 meter.

Kade eiland Gouden Boaiem Heeg
Waterpoortsgracht Sneek