Jan Rotmans spreker bij thema-avond ‘De Grutte Omslach’ in Bolsward

Door: Henk van der Veer Algemeen
Professor Jan Rotmans spreekbeurt in Bolsward
Professor Jan Rotmans spreekbeurt in Bolsward Aangeleverd

BLAUWHUIS- Maandag 11 december is Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans spreker bij de FNP thema-avond in Hotel De Groene Weide te Bolsward. Rotmans is een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, biedt overheden, bedrijven en bovenal het individu de oplossing voor de chaos en crises die wij allemaal voelen. Hij laat zien wat juist wél kan en wat het oplevert. 

Drie forumleden reageren vervolgens vanuit hun eigen specialisme op de inbreng van Jan Rotmans. De forumleden zijn Christien Lycklama à Nijeholt, bestuurslid MKB Nederland, Bouwe de Boer van Fossielvrij Fryslân en Dirk-Jan Smelt, teammanager aardgasvrije wijken bij Ekwadraat. 

Er zijn veel initiatieven op het gebied van energietransitie in Súdwest-Fryslân, zoals Energiestad Bolsward, Het Eiland Sneek gasvrij, Warm Heeg en Duurzaam Workum. 

Een vraag die tijdens de thema-avond zeker gesteld wordt is: ‘wie wordt bijvoorbeeld eigenaar van warmtenetten? De overheid, energiecorporaties of toch de markt’? 

Thema-avond ‘De Grutte Omslach’. Hotel de Groene Weide Bolsward.
Maandag 11 december inloop 19.30 uur; aanvang 19.45 uur. De toegang is vrij.