IMF-subsidie voor 15 projecten in Súdwest-Fryslân

Cultuur en uitgaan
Foto aangeleverd
Foto aangeleverd

SNEEK- Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de tweede subsidieronde van 2022. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van ruim 312.000 euro in de leefbaarheid van Zuidwest-Fryslân. Eén van de gehonoreerde projecten is Mienskipsproject De Spylder in Warns.

\n

 

Mienskipsproject De Spylder in Warns

In juni 2022 bestaat Doarpskultuerhûs De Spylder in Warns 20 jaar. Tot en met juni 2023 worden er allerlei mienskipsactiviteiten georganiseerd om dit jubileum te vieren. De initiatiefnemers werken hierbij nauw samen met Dorpshuis De Treffe. De Spylder richt zich in deze samenwerking vooral op kunst en cultuur en wil met een serie aan activiteiten bijdragen aan het bij elkaar brengen van de mienskip. Een van de eerste projecten is de Warnser Ferhaleflagge; een bijzondere vlag die gemaakt is van tientallen stukjes stof van inwoners uit het dorp. Op 10 juli gaf wethouder Bauke Dam het startsein voor de onthulling van de vlag. Deze werd door verschillende vrijwilligers neergelaten langs de gevel van De Spylder. Met deze feestelijke gebeurtenis hebben de inwoners van Warns het jubileumjaar officieel ingeluid.  

Derde subsidieronde IMF

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 IMF-subsidie aanvragen. Dit is  de derde openstelling van dit jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/IMF.

 

Bijschrift foto: Vrijwilligers Tjitte Agricola, Rein Dijkstra, Karin Straathof en Willemieke Dijkstra  onthullen De Warnser Ferhaleflagge in Warns

Foto aangeleverd