“Olympisch Heamiel” als thema voor de Heamielfeesten van 2024

Cultuur en uitgaan
Olympisch Heamiel
Olympisch Heamiel Eigen foto

BOLSWARD - Het laatste weekend van juni 2024 wordt Bolsward omgetoverd tot dè Olympische stad van Friesland, met “Olympisch Heamiel” als thema voor de Heamielfeesten van 2024.

Dit thema gaat verder dan sport: het gaat over verbinden, presteren, doorzetten en het beste uit jezelf halen. Natuurlijk is dit thema gekozen vanwege de Olympische Zomerspelen die direct na de Heamielfeesten losbarsten, maar niet minder om het feit dat álles vroeger moest wijken voor de Olympische Spelen. De spelen waren zó belangrijk, dat zelfs oorlogen ervoor stil werden gelegd zodat men veilig naar Olympia kon reizen.

 Zoals gezegd gaat dit thema verder dan sport en de vijf ringen die de werelddelen representeren. De olympische gedachte is een universele levensfilosofie waarbij met de inzet van sport, cultuur en educatie harmonie tussen lichaam, geest en wilskracht wordt nagestreefd. De waarden die de spelen representeren zijn excelleren, respect en vriendschap. Onder excelleren wordt verstaan om het beste uit jezelf te halen, zowel op het gebied van sport als in het leven. Het gaat erom dat je zelf participeert, doelen nastreeft, vooruitgang boekt en de beste versie van jezelf probeert te zijn. 

Een ideaal, filosofie èn waarden waarvan het Heamiel comité vindt dat ze naadloos aansluiten bij de Heamielfeesten, die van 26 t/m 29 juni 2024 voor de 72e keer in Bolsward worden gevierd. Met dit thema daagt het comité de inwoners van Bolsward uit om zich van zijn beste kant te laten zien en met de mooiste en creatiefste creaties bij de intocht te verschijnen. Maar laten we het thema dit jaar ook eens verder trekken dan enkel de intocht: versier buurten en winkeletalages en wees deelnemer aan activiteiten die het comité voor alle boeren, burgers en buitenlui organiseert.