Gemeenteraad praat over Empatec, de klimaatagenda en verlichting Bolsward

Politiek
Afbeelding

SNEEK- De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân en de raadscommissie komen in december weer bij elkaar en op de agenda staan o.a. Empatec, de klimaatagenda en de verlichting in Bolsward.

Raadscommissies december

Volgende week op 1, 2 en 3 december bespreekt de raad onder andere het veenweideprogramma, de financiële situatie van Empatec, verlichting in Bolsward, wat de gemeente gaat doen met het geld voor de klimaatagenda. Kijk voor de agenda’s van de raadscommissies Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), Boarger en Mienskip (BM) en Bestjoer en Finansjes (BF) via onze website. De vergaderingen zijn live te volgen en achteraf terug te kijken.

Ynwenners oan it Wurd

Woensdag 2 december tussen 19.00 en 19.45 uur is er weer een Ynwenners oan it Wurd. Hierin brengen inwoners een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat onder de aandacht van de raadsleden. Deze keer komen onder andere het verkeer op de Worp Tjaardastraat in Sneek en Sport- & Bewegingscentrum Harinxmaland. U kunt Ynwenners oan it Wurd live volgen via onze website.

Volg de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt beslissingen over uw leefomgeving. Of het nu gaat om nieuwe fietspaden of wegen, het herinrichten van een gebied, hoe we de huishoudelijke hulp organiseren in Súdwest-Fryslân, welke culturele initiatieven subsidie krijgen en hoeveel geld we besteden aan openbare orde en veiligheid. U kunt uw stem laten horen door bijvoorbeeld in te spreken bij vergaderingen. Laat de raadsleden weten wat u ergens van vindt. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om in te spreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden kan dit tijdens de vergaderingen in het Bestjoershûs in Sneek of digitaal vanuit uw eigen huis.

Meld u aan voor de mailinglijst

Wilt u op de hoogte blijven wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die u belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl. Dan zetten we u op de mailinglijst en krijgt u een seintje als de vergaderagenda’s bekend zijn.