COLUMN- Met elkaar werken aan verkeersveiligheid

Algemeen
Foto Gemeente SWF
Foto Gemeente SWF

SNEEK- Als je mij vraagt wat ik het meest belangrijke onderwerp vind, heb ik daar niet meteen een antwoord op. Er zijn meerdere onderwerpen die onze aandacht hebben en die we als college belangrijk vinden. Als wethouder van gemeente Súdwest-Fryslân sta ik voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij luister ik graag naar wat zij mij vertellen. En het één is niet minder belangrijk dan het ander. 

Maar in nagenoeg iedere plaats waar ik in onze gemeente een bezoek aan breng, komt één onderwerp altijd naar voren: verkeersveiligheid. “Rietman, dit giet hjir echt net goed. Sjoch, dit giet dan sus en sa..,” is het verhaal als ik ter plaatse meekijk. En daar ben ik blij mee. Nou nee, niet dat dat een aandachtspunt is, maar wel dat er vanuit de inwoners een geluid komt. Na ieder bezoek of iedere afspraak neem ik mee wat er verteld wordt. Daar gaan we als gemeente mee aan de slag.

Verkeersveiligheid wordt in veel plaatsen zelfs als belangrijkste aandachtspunt genoemd. Overal is wel ergens een weg of kruising die inwoners als niet-veilig ervaren. Je hebt misschien zelf nu ook al zo’n specifieke plek in gedachten waar het beter kan. En op sommige plekken móet het ook beter. Die punten hebben we de afgelopen periode in kaart gebracht en in een verkeersveiligheidsplan verwerkt. We zetten intensief in op bijvoorbeeld de aanleg van veilige fietsverbindingen, zebrapaden en verkeersremmende maatregelen. Daar is de komende jaren extra geld voor beschikbaar.

Mobiliteit en veiligheid

Mobiliteit en veiligheid verdienen hoge prioriteit. Helemaal nu de A7 tussen Sneek en Joure afgesloten is, wordt duidelijk hoe belangrijk de verbindingen in onze gemeente zijn. Onze gemeente waar we zo trots op zijn, is ineens kwetsbaar. De gewoonlijke route kunnen we niet nemen, dus kijken we naar alternatieven. En dat merken onze inwoners ook. Er komt door omliggende plaatsen nu veel meer verkeer dan anders. De kranten zijn de laatste tijd dan ook goed gevuld met nieuws hierover, en we zijn er nog niet. Ik ben onder andere met inwoners en ondernemers in gesprek geweest. Ieder verhaal is weer anders, maar de noodzaak om tot een oplossing te komen is duidelijk. Daar blijven we op sturen.

Zelf kunnen we ook ons steentje bijdragen. En dan heb ik het niet over de problemen met de Prinses Margriettunnel, dan kijk ik naar de hele gemeente en de zorgen in kernen over de verkeersveiligheid. Dat gaat ook over gedragsverandering. Feit is dat er nu op veel plekken te hard wordt gereden. Ik ga me als wethouder hard maken voor veilige verbindingen, maar ik vraag aan de andere kant ook aan inwoners om een beetje aan elkaar te denken. Houd je aan de maximumsnelheid, zorg als fietser voor voldoende licht op je fiets en stap als dat kan wat vaker op de fiets. Samen maken wij onze gemeente nog mooier.