IMF-subsidie voor 13 projecten in regio Zuidwest-Fryslân

Algemeen
Foto aangeleverd
Foto aangeleverd

LEEUWARDEN-Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân. Het gaat om projecten uit de tweede subsidieronde van 2023. De initiatieven komen allemaal uit de mienskip en zorgen samen voor een investering van ruim 250.000 euro in de leefbaarheid van Zuidwest-Fryslân. Eén van de gehonoreerde projecten is Spelen en Bewegen in Easterein.

Vier jonge dorpsbewoners hebben zich de afgelopen periode ingezet voor de realisatie van een nieuwe speelplek in Easterein, in de vorm van een sportkooi. De inwoners van Easterein missen namelijk al langer een openbare sportplek waar jong en oud op eigen initiatief kan sporten. Samen met o.a. voetbalvereniging SDS, de kerk en het plaatselijk belang zijn de plannen ontwikkeld en zal er eind dit jaar een sportkooi gerealiseerd worden. Een plek waar inwoners van Easterein niet alleen kunnen spelen en bewegen, maar waar ze elkaar vooral ook kunnen ontmoeten.

Derde subsidieronde IMF 2023

Initiatiefnemers kunnen van 18 september tot en met 5 oktober weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de derde openstelling van het jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Foto aangeleverd